Bảng hàng cập nhật mới nhất. 
Căn Hộ Goldmark City

Căn Hộ Goldmark City ĐỘC QUYỀN Bán 8 Tòa, Trừ Tòa 205 đã bán hết.
Căn Hộ Goldmark City
+ Tòa 103 gồm có các diện tích sau: 68m2 – 78m2 – 87m2 – 94m2 – 104m2 – 116m2.

Số Căn Hộ
Diện Tích Thông Thủy. ( M2 )
Diện Tích Tim Tường. ( M2 )
Hướng Cửa
Hướng Ban Công
1
68.31
74.55
ĐB
TN
2
116.55
123.92
ĐB
TN
3
104.52
110.57
ĐN
ĐB
4
78.89
83.46
ĐN
TB
5
78.51
83.46
ĐN
TB
6
94.05
99.81
ĐN
TB
7
94.05
99.81
TB
ĐN
8
78.39
83.46
TB
ĐN
9
78.86
83.46
TB
ĐN
10
87.27
93.24
TB
ĐN
11
78.51
83.46
TB
ĐN
12
78.51
83.46
TB
ĐN
13
78.51
83.46
TB
ĐN
14
94.05
99.81
TB
ĐN
15
94.05
99.81
ĐN
TB
16
78.39
83.46
ĐN
TB
17
78.86
83.46
ĐN
TB

*** Có các tầng sau đã được mở bán : Tầng: 2 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 16 , 27 , 28 , 29 , 39

+ Tòa 104 gồm có các diện tích sau: 104m2 – 110m2 – 121m2 – 152m2 .
Số Căn Hộ
Diện Tích Thông Thủy. ( M2 )
Diện Tích Tim Tường. ( M2 )
Hướng Cửa
Hướng Ban Công
1
104.35
110.67
ĐB
TN
2
104.35
110.67
ĐB
TN
3
152.43
160.29
TB
ĐN
4
152.43
160.29
TB
ĐN
5
104.35
110.67
TN
ĐB
6
104.35
110.67
TN
ĐB
7
110.94
117.78
ĐN
TB
8
121.17
127.86
ĐN
TB
9
121.17
127.86
TN
ĐB
10
110.94
117.78
TN
ĐB
11
104.35
110.67
ĐN
TB
12
104.35
110.67
ĐN
TB
13
152.43
160.29
ĐB
TN
14
152.43
160.29
ĐB
TN
15
104.35
110.67
TB
ĐN
16
104.35
110.67
TB
ĐNLiên Hệ Ngay Để Được Gửi Bảng Giá Chính Xác Nhất Có Căn Hộ Mà Quý Khách Đang Chọn.
__________________________________________________________

 

CopyRight © Phòng Bán Hàng

Nguyễn Trung Kiên

Điện thoại: 0966. 325. 382 / 0936. 331. 662 Email:trungkien.bg98@gmail.com
Website: http://www.banggiagoldmarkcity.net/ - © 2013 TRUNG KIÊN


Chung cư Goldmark city

| | | | | | | | | | |
Top